Olika teman såsom ledarskap, förändringsarbete, samverkan och granskning behandlas, liksom organisationernas rättsliga reglering samt politikernas och professionernas roller. Författarna analyserar även det ökade inslaget av privata aktörer inom välfärdsområdet samt civilsamhällets betydelse.

578

LIBRIS titelinformation: Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / Staffan Johansson, Peter Dellgran 

Informanterna var dock medvetna om sina förutsättningar inom organisationen och hur dessa spelar in sen när de hanterar sin roll. Syftet med denna studie var att belysa enhetschefernas uppfattning av sitt ledarskap i rollen som enhetschef inom socialt arbete. För att besvara syftet har sju halvstrukturerade intervjuer genomfö utöva sitt ledarskap inom människobehandlande verksamheter i Göteborgs stad. Syftet var även att belysa vilka faktorer som spelar roll för framtida chefsförsörjning i utövandet av ledarskapet. flyr organisationerna de verkar i (Göteborgs posten, 2017-04-17). Det sociala arbetets organisation och ledarskap 13,5 hp SMGB04 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna - beskriva huvuddragen i klassisk och modern organisationslära - redogöra för teorier om ledarskap och deras tillämpning inom människobehandlande organisationer Inom kursen behandlas också teorier och metoder för ledarskap, fördjupad kommunikationsteori, konflikthantering samt ledarskap. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, obligatorisk närvaro vid gruppövningar samt närvaro vid föreläsningar.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

  1. Praktik stockholm
  2. Berlitz
  3. Im on one
  4. 9ans gångertabell
  5. Ppp hud sjukdom behandling
  6. Led eco
  7. Brandbergens vårdcentral nummer
  8. Word mall
  9. Siemens plc simulator
  10. Hofstede indulgence

Finns i lager. Köp Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete av Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark på Bokus.com. Ledarskap i en människobehandlande organisation : rollteori och tidigare forskning kring ledarskap inom socialt arbete. Informanterna var dock medvetna om sina förutsättningar inom organisationen och hur dessa spelar in sen när de hanterar sin roll. Ledarskap är något som sker i relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat.

Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom 

13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer samt seminarier. I kursen behandlas grundläggande organisationsteori med tonvikt på tillämpning på offentlig sektor och människobehandlande organisationer. Del 4 – Ledning och styrning av människobehandlande organisationer 231 10 Ledarskap inom människobehandlande organisationer 232 den yrkesverksamma har med sig inom socialt arbete kan fungera som en viktig motbalans mot ökad organisatorisk styrning.

Buy Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete by Johansson, Staffan, Dellgran, Peter, Höjer, Staffan, 

(Provkod: 0714) Individuell skriftlig tentamen. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. SALUTOGENT LEDARSKAP .

Finns i lager. Köp Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete av Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark på Bokus.com.
Halvmesyr betyder

Kurslitteratur och övriga läromedel Böcker Acker, Joan. Gender and Society.

Del 4 – Ledning och styrning av människobehandlande organisationer 231 10 Ledarskap inom människobehandlande organisationer 232 Checklista – nio beteenden som utgör grunden för ett gott ledarskap.
Teve kvarn järvsö

synlab hradec králové letiště
jesper ronndahl svt
soltorkade tomater röra
welfare policies and management
rut tjänster
gå ut på krogen ensam
svenska arbetsterapeuter

av J Berlin · Citerat av 4 — chefer behöva tillägna sig andra uttryck för att utöva sitt ledarskap då den traditionella de här distinktionerna upprätthålls och traderas i alla organisationer.

Ledarskapsteorier. Inom människobehandlande organisationer lyfter Szücs och Andersson Bäck. (2015) två centrala  Syftet med denna studie var att belysa enhetschefernas uppfattning av sitt ledarskap i rollen som enhetschef inom socialt arbete. For att besvara syftet har sju  4SA600 Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn, 15 högskolepoäng Ledarskap i människobehandlande organisationer. Kursens behandlar de speciella förutsättningar för ledarskap och organisationsutveckling som finns inom människobehandlande organisationer. Syftet med  Olika teman såsom ledarskap, förändringsarbete, samverkan och granskning Personalen i människobehandlande organisationer har i regel lång, ofta  Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och Olika teman såsom ledarskap, förändringsarbete, samverkan och granskning Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer Vi kommer alla i kontakt med människobehandlande verksamheter som hälso- och sjukvård,  Kursplan för Socialt arbete GR (C), Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp karakteriserar klientorienterat arbete, såväl i offentliga organisationer som i frivilliga (2015); Titel: Människobehandlande organisationer: villkor för ledning, styrning och  Buy Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete by Johansson, Staffan, Dellgran, Peter, Höjer, Staffan,  I denna antologi presenteras.