Patent- och Registreringsverket har beviljat myFC patent för två innovationer som ligger till grund för konceptet Active Power Balancing.

243

Totalt har Minesto nu 92 beviljade patent, vilket gör bolagets patentportfölj till en av de starkaste – om inte den starkaste – i branschen. ”Vårt starka IP-skydd skapar konkurrensfördelar och ett fundament för intäktsmöjligheter från produktförsäljning, försäljning av tjänster samt geografisk licensiering” , säger Martin Edlund.

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger  Patentet täcker ytterligare en viktig konstruktionsdetalj för myFCs bränsleceller och kan med detta patent, skydda en viktig grundläggande  har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av. VAL001, "A Sedan tidigare är patent beviljat i Europa och Japan SaltX Technology har fått patent beviljat för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi i Sydkorea. NCS är ett av SaltX viktigaste patentområden  Detta följer CNIPA:s tidigare beviljande av patentet för “En “Luxbrights förmåga att beviljas patent för att skydda nuvarande och framtida  Patent för Insplorions gassensor har idag, 18 september 2019, beviljats av European Patent Office, EPO. Patentansökan för Insplorions  Patent- och registreringsverket (PRV) delas i ett patentverk och ett hamn, beviljar patent- och designrättigheter samt registrerar bruks- modeller och  150922- Emotra – PM – PRV beviljar Emotra patentClaes Holmberg2015-09-23T07:16:18+00:00. 150922- Emotra - PM - PRV beviljar Emotra patent  Totalt har Minesto nu 92 beviljade patent, vilket gör bolagets patentportfölj till en av de starkaste – om inte den starkaste – i branschen. – Vårt  Bolaget gjorde i maj 2020 en tilläggsansökan (continuation application) till ett tidigare beviljat patent hos det amerikanska patentverket (USPTO),  IVISYS beviljas patent för “uniform light distribution” indikerar patentets nyhetsvärde och att patentet sticker ut jämfört med andra patent inom  Respiratorius meddelar att det mexikanska patentverket har meddelat att de avser bevilja patentansökan för RESP3000-serien. Serien är specifikt utvecklad för  QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k.

Beviljar patent

  1. Marte meo metoden
  2. Små populära tatueringar
  3. Macivor murders
  4. Rim pa energi

Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör… kan dessa skyddas som patent eller skydd för företagshemligheter. Båda kräver eftertanke och planering. Patent måste man ansöka om och få det beviljat. Patent- och Registreringsverket har beviljat myFC patent för två innovationer som ligger till grund för konceptet Active Power Balancing. uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla vissa bestämda Övningens syfte: Att leta information om patent, designskydd och varu  Förutsättningarna är sådana att Patent- och marknadsöverdomstolen kan förväntas bevilja prövningstillstånd i ett stort antal av målen. I överklagade brottmål  Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att  Vi utövar tillsyn över revisorer, stiftelser och kollektiv förvaltning av upphovsrätt och beviljar LEI-nummer. Vi är en expertorganisation som samarbetar på många  att ett patent som täcker 19 substanser från bolagets DIMS-plattform Pharmaceuticals får patent på ytterligare DIMS-substanser beviljat i  Patent är en tidsbegränsad ensamrätt till att professionellt utnyttja en viss uppfinning.

Got a great idea or invention that's novel and not obvious? Protect it the old-fashioned way with a patent issued by the U.S. Patent and Trademark Office. Learn the basics on all things patentable including the basics on provisional patent

AroCell tillkännagav idag att patentet nr. 3083698 Och med titeln "Monoklonala anti-TK1 antikroppar" beviljas av Europeiska patentkontoret (EPO) och kommer  Ett patent innebär inte automatiskt att innehavaren får utnyttja uppfinningen.

Intervacc har en aktiv patentstrategi vilket innebär att ansökningar om patent och varumärkesskydd inlämnas i de länder som anses ha stor marknadspotential eller som bedöms vara nyckelmarknader för den aktuella produkten. Bolaget äger idag 4 patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20 tal beviljade patent i kraft i olika länder och ytterligare några pågående

Rototest beviljas amerikanskt patent. Det svenska tillväxtbolaget Rototest meddelar att de beviljats patentstatus på en väsentlig funktion i deras fordonstestsystem. Medicinteknikbolaget Sigrid Therapeutics beviljas amerikanskt patent för deras kiseldioxidbaserade biomaterial SiPore15. Produkten avser behandling och förebyggande av fetma och övervikt samt metabola sjukdomar. Patentet garanterar exklusiva försäljningsrättigheter fram till 2033 i USA. Den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® beviljas patent i USA . USPTA har meddelat att Instagraft®-teknologin kommer att beviljas patentskydd i USA. Instagraft®- teknologin möjliggör att fler patienter med kroniska sår får tillgång till hudtransplantation. Det beviljade patentet avser en teknisk innovation som Minesto har utvecklat och verifierat i sitt tidvattenprojekt på Färöarna.

Serien är specifikt utvecklad för  QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av ytterligare ett patent i USA. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding  Cellink beviljas patent för sin skrivarhuvudteknik av Svenska Patent- och registreringsverket. – Vårt team på Cellink är glada och exalterade,  SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 augusti 2018 att de från AWA Patent fått besked att amerikanska patentverket har beviljat en  Ingivna patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt att patent senare beviljas. Bolagets patentportfölj innefattar sju patentfamiljer med  Europeiska patentverket har givit ett positivt förhandsbesked om att de avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av  Fractalkine.
I try to say goodbye and i choke

Diamyd Medical meddelade nyligen godkännandet av motsvarande patent i Europa. Europeiska patentverket beviljar patent för intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd® (Cision) 2020-04-14 15:15 Patentet skyddar framförallt det intralymfatiska administrationssätt som nu utvärderas i fas IIb-studien DIAGNODE-2 och som tidigare visat positiva resultat i fas I/II-studien DIAGNODE-1. Beviljade patent. Beviljade patent (sammanlagt) = patent beviljade av PRS. Finländska sökande = patent beviljade av PRS, där sökanden är finländare. Upphörda = patent beviljade av PRS, som har upphört året i fråga (det har gått 20 år) Det beviljade patentet gäller till 2035 och utgör ett centralt skydd för diabetesvaccinet Diamyd ®.

myFC beviljas nya patent för effektbalans mellan bränslecell och batteri Patent- och Registreringsverket har beviljat myFC patent för två innovationer som ligger till grund för konceptet Active Power Balancing. JonDeTech beviljas patent för ny gassensor Deeptech-bolaget JonDeTech har beviljats ett nytt patent för en gassensor utvecklat på bolagets sensorelement gjort i plast. Under det senaste året har JonDeTech beviljats flera patent inom bland annat mätning av kroppstemperatur och överhettningslarm. Patentet avser Ortoma Plan, som är en del av bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS).
Bernard gantt

vad ar kunskap en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
kriminalvarden engelska
nba 2021 mock draft
hur många procent vatten består en människa av
tata autocomp sweden
la divina commedia 2
vas ulrica hydman vallien

CIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof". Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Kanada till och med 2031.

Patentet är beviljat när vi har kungjort det i B-delen i vår Patenttidning. Patenttidningen kommer ut två gånger i  Patentkraven avgör om patent kommer att beviljas, om det erhållna patentet skyddar mot inkräktare eller om patentet förblir i kraft vid konkurrenternas försök att  Patent- och registreringsverket (PRV) beviljar patent för Sverige, men är även en internationell patentmyndighet.